fbpx

Какво представляват психологическите тестове за шофьори в Република България

Психологически тестове за шофьори в България се провеждат повече от 45 години. Изследванията са адаптирани за българските условия и за нашата културална среда. Методиките са валидирани по всички критерии за безопасност на движението. През годините те са претърпяли път на промяна и развитие, и са сменяли своята давност.

Психологическите изследвания се провеждат сутрин, като най-ранният час за записване е 8:00, а най-късният 11:00 часа. Нашата психологическа лаборатория работи всеки ден, включително събота и неделя, както и през празничните и почивните дни. Времетраенето на психотеста е около 2 часа, в зависимост, както от темпа на работа на отделния човек, така и от темпото на групата.

Нужно е да има поне 24 часа разлика от часа на записване за психотест, до часа на явяване. Следователно, за да се запишете за следващия ден, трябва да се свържете с нас преди 11:00 часа на обяд. Това изискване важи за всички специализирани психологически лаборатории за автомобилен транспорт в България.

Към днешна дата пълните изисквания за психологическа годност, условията и реда за провеждане на психологически изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, настоящи водачи на МПС и председатели на изпитни комисии за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания са отбелязани в Наредба №36 от 15.05.2006г. (Загл. доп. – ДВ, бр. 89 от 2010 г.)

За кого е предназначено

– При отнети точки (по чл. 157)
– За таксиметрови шофьори
– За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари
– При временно отнето свидетелство за управление на МПС (по чл. 171)
– За водачите, с отнети шофьорски книжки за АЛКОХОЛ (по чл. 174)

Call now