fbpx

ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ТЕСТОВЕ ЗА ШОФЬОРИ В АВТОШКОЛА “ЕЛИТ-АУТО“ БУРГАС СА РАЗДЕЛЕНИ НА ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ЧАСТИ:

1. ТЕСТОВА ЧАСТ

Първата част разглежда дали човек може да се концентрира, дали може да държи в съзнанието си няколко обекта и как превключва от стимул на стимул. Също и какви са способностите за памет. Бързината на запомняне, както и нейната точност и услужливост, са съществени признаци за проявата на интелект. Мисленето, с неговата характерност, показва какви са способностите на ума – дали човек разбира, прави връзки и анализира, каква е неговата логична картина.

2. РАБОТА С ЛИЧНОСТНИ ВЪПРОСНИЦИ

Във втората част се изследва дали хората притежават нужните качества за професията шофьор. Проявата на отговорност, дисциплинираност, самообладание и хладнокръвие са изключително важни, за да има ред по улиците и съответно по-малко жертви на пътя. Владеенето на емоционалното състояние и най-вече на негативните емоции като гняв, раздразнение, яд, враждебност и мнителност са съществени, особено в изпълненото със стрес ежедневие. Не по-малко необходими са толерантността и коректността в общуването по пътя. Взаимното уважение и зачитане дава право на всеки шофьор да заеме своето място, без да пречи на другия. Няма как да пропуснем самоконтрола и точната преценка. Те помагат на шофьора да отреагира по най-адекватния и правилен начин в рискови ситуации.

3. РАБОТА С ДЕТЕРМИНАТОР ЗА МЕРЕНЕ НА РЕАКЦИИТЕ

Фотография: Психотест Nо1 ©

Към Автошкола Елит-Ауто Бургас има лаборатория за провеждане на психотестове за шофьори.

Индивидуалната работа с апарата за звукови и светлини сигнали или така-наречената „машина за психотестове“, показва дали мозъкът на човек може да обработва определена информация достатъчно бързо за определен период от време.

Това е нужно, защото ситуациите на пътя са внезапни и неочаквани, а реакциите е необходимо да са бързи. Не случайно катаджиите навремето имаха своя лаф – “Една секунда невнимание, цял живот мъртъв”.

4. БЕСЕДА С ПСИХОЛОГ

Последната чат от психотеста е беседа с психолога. Коментират се и се събеседват различни теми и въпроси, които са излезнали по време на психологическото изследване.

Официално в Държавен вестник бр.60 от 07.08.2012 , с Указ №295 е обнародван закон за изменение и допълнение на ЗДвП.

Чл.178 в. гласи, че се наказва с глоба в размер на 500лв, професионален водач, който шофира МПС без валидно удостоверение за психологическа годност. Когато нарушението е повторно, наказателната санкция е в двоен размер.

Чуждестранни граждани, които не владеят добре български език, наемат за психотеста заклет преводач за собствена сметка.

Call now